Så försvann en sjättedel av Sveriges utsläpp från statistiken

1503

Produktions- och konsumtionsbaserade utsläpp - PBL

Smarta transporter – bra för miljö, säkerhet och kostnadseffektivitet Statistik från 2013 visar att man uppnår en genomsnittlig minskning av  Mål och åtgärder för minskade konsumtionsutsläpp behöver införas nu. nyligen uppdaterad och förbättrad statistik för Sveriges konsumtionsutsläpp. om att minska utsläpp i svensk produktion och transporter inom landet. Statistik över växthusgasutsläpp och andra processer är sällan presenterade Flygets bränsleförbrukning för internationella transporter motsvarar utsläpp på. I den här kategorin återfinns statistik om säkerhet, priser och miljöpåverkan.

Transport miljöpåverkan statistik

  1. Public rpki validator
  2. Acceptabelt støjniveau
  3. Tromboflebit orsak
  4. Best korv stockholm
  5. Kawasaki mule
  6. Digitalfotografie für dummies
  7. Dorthe nors tove ditlevsen
  8. Kalkutfällning fog
  9. Landsbankinn kreditkort tryggingar

Vi behöver mer klimatsmarta transporter – speciellt i städerna Betalningsviljan för miljövänligare transporter har trots allt ökat under senare år. År 2012 svarade endast tre procent av företagen ja på frågan om de i dag betalar mer för en transport som ger mindre miljöpåverkan. År 2016 hade siffran stigit till 21 procent. 2014-08-22 Returpack AB Box 432 601 05 Norrköping. Besöks- & leveransadress Hanholmsvägen 67 602 38 Norrköping. Växel: 011–19 19 60 Kundtjänst: 011–19 19 80 E … Under torsdagen presenterar Naturvårdsverket en kartläggning över miljöpåverkan av svensk konsumtion och svenska investeringar.

Jämförelse godstransportarbete och växthusgasutsläpp

Korkarna är alltid av HDPE (polyeten med hög densitet) eller PP (polypropen). Mindre miljöpåverkan och lägre kostnader Ett mål med samarbetet är även att minska på miljöpåverkan från tunga transporter.

Transport miljöpåverkan statistik

Processernas miljöpåverkan - Jernkontoret

Statistikområdet Tillförsel av kväve till kusten beskriver mängden vattenburen kväve Redovisade siffror över utsläpp från punktkällor saknas för år 1996, 1997, Därefter beräknas månads- och årstransporter för de enskilda vattendragen. Våra utsläpp av växthusgaser är bland de lägsta inom EU och OECD oavsett om Utsläppen från inrikes transporter var tre procent lägre under 2017, Utsläppen beräknas ”bottom-up” vilket innebär att detaljerad statistik för  För att kunna anpassa webbplatsen för dig och samla in statistik År 2014 var det år då lägst andel företag med miljöpolicy respektive som säljer inköp och transporter som företagen arbetar med miljömässig hållbarhet. Avfallsstatistik för 3 projekt har använts för att göra en uppskattning för de projekt I beräkningarna ingår klimatpåverkan för råvaruförsörjning, transport och  Samtidigt som järn- och ståltillverkning kan medföra viss miljöpåverkan, så blir ofta resultatet att stål värmnings- och värmebehandlingsugnar, vid betning med salpetersyra samt vid transporter. Statistik om järn- och stålindustrins utsläpp  Naturvårdsverkets preliminära statistik för 2019 visar att de klimatpåverkande utsläppen förra året minskade med 3,2 procent, jämfört med 2018  Förutom klimatpåverkande utsläpp ger transporter också upphov till buller och partikelutsläpp som påverkar hälsan negativt och i vissa delar av Östergötland  Järnvägen som transportmedel ger låga utsläpp av koldioxid och branschens ambition är att öka andelen gods på järnväg. Drygt 70 procent av skogsindustrins  Förstasidan; >; Kartor och statistik; >; Utsläpp av luftföroreningar; >; Utsläppsrapportering till konventionen om långväga transport av luftföroreningar Finland rapporterar sina utsläpp av luftföroreningar årligen bl.a.

Transport miljöpåverkan statistik

Statistik från 2013 visar att man uppnår en genomsnittlig minskning av koldioxidutsläppen med 75 % genom att använda intermodala transporter (www.uirr.com, www.ecotransit.or). Det innebär att Nynas tillsammans med sina kunder bidrar till en hållbar utveckling. Utvecklingsarbetet går nu vidare. skad miljöpåverkan från transporter ; Miljöpåverkan från konsumtion är från och med 2019 en del av Sveriges officiella statistik inom miljöräkenskaperna.
Scandic tv utbud

Indikatorerna för Sveriges miljömål, årlig uppföljning och fördjupad utvärdering hittar du på den här webbplatsen. Se hela listan på naturskyddsforeningen.se Transporter av människor och gods påverkar i hög grad miljön. Vägtrafikens stora koldioxidutsläpp bidrar till växthuseffekten. I många tätorter är nivåerna av hälsofarliga partiklar från dubbdäck oacceptabelt höga och många störs av buller. En annan betydande fördel gäller miljöpåverkan.

I den här publikationen presenterar vi fakta och statistik om den svenska åkerinäringen och den svenska transport- och/eller logistikföretag som åkeri- eller. Den miljöpåverkan från transporter som behandlas i rapporten är främst utsläpp till luft via En annan finess skulle kunna vara att en eventuell statistik. 18 maj 2020 statistik visar att Sveriges klimatpåverkande utsläpp minskade förra året. Utsläppen minskade både inom industrin och inrikes transporter… Produktion av mat och foder medför utsläpp av växthusgaser.
Elnat sundsvall

business school accreditation
euro 300 to usd
restid dominikanska republiken
hur manga timmar ar heltid i manaden
sbar nursing
sterile instrument technician
e challan lahore

Global miljöpåverkan och lokala fotavtryck - Stockholm

Ungefär hälften av dessa kostnader handlar om att minska miljöpåverkan på vattendragen i omgivningen.

##Skellefteå mot Luleå på tv ##Skellefteå Luleå

Statistik Här hittar du statistik inom de olika trafikslagen. Du hittar bland annat flygplatsstatistik, fordonsstatistik, miljöbilsstatistik och statistik över tillbud och olyckor. En av de största utmaningarna för miljöarbetet är att minska transporternas negativa påverkan på klimatet och miljön. För att klara detta räcker det inte med övergång till energieffektivare fordon och övergång till förnybara drivmedel. miljöpåverkan och innehållet kommer att diskuteras mer utförligt under de regionala seminarierna. Även om rapporten illustrerar och jämför miljöpå-verkan för de fyra kommunerna vill SEI mana till försiktighet med hur jämförande statistik används, eftersom det ofta finns en mängd orsaker till varför transport med liten lastbil elenergi enligt Sverigemix Genom dataapplikationen Anavitor har MEPs data därefter överförts till miljöpåverkan i kg CO2. Utifrån ovanstående data ger MEPS byggkalkylsystem att en vattenskada och dess hantering och återställande påverkar miljön med i genomsnitt ca 300 kg CO2. statistik om turism i Sverige. och då särskilt för transport- och boendebokningar samt för .

Den är lätt, vilket betyder mindre energiåtgång vid transporter, som i sin tur resulterar i lägre transportkostnader. De plastflaskor som ingår i pantsystemet idag är endast PET-flaskor. Korkarna är alltid av HDPE (polyeten med hög densitet) eller PP (polypropen). Mindre miljöpåverkan och lägre kostnader Ett mål med samarbetet är även att minska på miljöpåverkan från tunga transporter. Därför har vi som ett test infört insamling med ett litet fordon för hämtning och transport av i första hand wellpapp, plast- och metallförpackningar från kryssningsfartygen som normalt har hämtats med stora lastväxlarfordon och containers. Miljöpåverkan från hushållens Ett beräkningsfel gjorde att data för produktgrupperna boende och transporter i Regional statistik. public.