SOU 2007:065 Domstolarnas handläggning av ärenden

7850

Förordning om ändring i aktiebolagsförordningen 2005:559

När ett aktiebolag registreras antecknasbolagets organisationsnummer,dagen för bolagets bildande,uppgifter som avses i 3 kap. 1 § första stycket samt 8 kap. 43 §, 9 kap. 47 § och 10 kap.

Särskild delgivningsmottagare aktiebolagslagen

  1. Musik i p3
  2. The solids
  3. Jenin grill hisingen

Uppsatsen behandlar institutet särskild granskning enligt aktiebolagslagen. Granskningsinstitutet utgör en del av vad som allmänt bukar hänföras till aktiebolagslagens minoritetsskyddsregler. Bestämmelserna om särskild granskning ger en minoritet av aktieägarna i ett bolag en möjlighet att Reglerna föreslås tas in i ett särskilt kapitel i aktiebolagslagen. Förslaget innebär i huvudsak följande.

Ändringsanmälan, Aktiebolag - AWS

Om en styrelseledamot, verkställande direktör, särskild firmatecknare, annan ställföreträdare för bolaget, revisor eller lekmannarevisor försatts i konkurs, fått förvaltare enligt 11 kap. 7 § FB eller fått näringsförbud, ska Bolagsverket stryka ställföreträdaren, revisorn eller lekammarevisorn ur aktiebolagsregistret. Saknas behörig ställföreträdare skall styrelsen bemyndiga en person bosatt i Sverige att agera som särskild delgivningsmottagare i enlighet med aktiebolagslagens 8 kap. 40 §.

Särskild delgivningsmottagare aktiebolagslagen

Svensk författningssamling - Lagboken

särskild delgivningsmottagare när en sådan behövs enligt lag. 15. Revisor Om företaget har valt en fysisk person till revisor ska du fylla i person- och adressuppgifter här. Revisorn ska vara auktoriserad eller godkänd. I företagets bolagsordning och i aktiebolagslagen kan du se om företaget måste Frivillig likvidation Bolagsstämmans beslut om likvidation 1 § Bolagsstämman kan besluta att bolaget skall gå i likvidation. Majoritetskrav 2 § Ett beslut av bolagsstämman om likvidation är giltigt, om det har biträtts av aktieägare med mer än hälften av de avgivna rösterna.

Särskild delgivningsmottagare aktiebolagslagen

omedelbart att avgå som särskild delgivningsmottagare. 2 Om ett aktiebolag inte har någon behörig ställföreträdare som är bosatt i Sverige, ska styrelsen bemyndiga en person som är bosatt här att på bolagets vägnar ta emot delgivning (särskild delgivningsmottagare), se 8 kap.
1970 tupperware catalog

15. Revisor Om företaget har valt en fysisk person till revisor ska du fylla i person- och adressuppgifter här. Revisorn ska vara auktoriserad eller godkänd.

Olika former av beslut. Särskild omprövningstid för vissa beslut. Efterbeskattning – omprövning på Skatteverkets initiativ till nackdel efter tvåårsfristen.
Krackeler customer service

margaretavägen 21 enskede
danviksklippan 3 hemsida
shaaciye wararka maanta
personalliggare
beräkna porto postnord
hrct undersökning
sjukdagar snitt

Svensk författningssamling - Lagboken

Revisorssuppleanter. Aktiebolag. 1 (2) verkställande direktör, vice verkställande direktör, särskild firmatecknare och särskild delgivningsmottagare. Personnummer. Registered Agent kan liknas vid vår svenska särskild delgivningsmottagare 40 § aktiebolagslagen skall utses när alla företrädare i ett svenskt aktiebolag är  Ett lagerbolag är ett färdigregistrerat aktiebolag som aldrig har bedrivit någon I och med att den särskild delgivningsmottagare personen har tagit emot  Aktiebolagslag (2005:551) 8 kap. 1 § Ett aktiebolag skall ha en styrelse med en eller flera ledamöter. emot delgivning (särskild delgivningsmottagare).

Åtgärder mot missbruk inom associationsrätten

2021-02-09 Rättsinstitutet särskild granskning är en del av minoritetsskyddet i aktiebolagslagen (2005:551) (”ABL”).9 Särskild granskning innebär att aktieägarna beslutar om att en granskare ska utreda bolagets förvaltning och räkenskaper under en viss förfluten tid, eller Vem är delgivningsmottagare? Delgivningssätt. Internationell delgivning.

Namn. Verkställande direktör. Vice verkställande direktör. Särskilda firmatecknare. Firmateckning.