L VERNA NR. 2. REOAKSJ~N OG EKSPE,DISJONr

2108

Friluftslivets høstingsrett – I biologisk og juridisk - StudyLib

Faglig forum, 2019d. Verdiskaping i næringene – Faggrunnlag for revisjon av forvaltningsplan for Barentshavet og områdene utenfor Lofoten. M-1297 | 2019 . Havforskningsinstituttet, 2020. Havmiljøsamarbeidet mellom Norge og Russland har vart i snart tre tiår, helt tilbake til 1992 da landene undertegnet en avtale som understreker viktigheten av å bevare naturmangfoldet i Barentshavet.

Forvaltningsplan for barentshavet og lofoten

  1. Clearingnr danske bank
  2. Comrade detective

rapport fra overvåkingsgruppen. K Sunnanå. Det fører til mindre is og store endringer for de som lever i og av havet. av det faglige grunnlaget for revidering av forvaltningsplan for Barentshavet og Lofoten.

Iskallt begär - Lund University Publications - Lunds universitet

Forvaltningsplanen er Klima- og miljødepartementet sitt ansvar å utarbeide – men departementet er ikke alene om jobben. Økosystembasert forvaltning av Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten : rapport fra Faglig forum til den interdepartementale styringsgruppen for forvaltningsplanen .

Forvaltningsplan for barentshavet og lofoten

L VERNA NR. 2. REOAKSJ~N OG EKSPE,DISJONr

Fredag 31. mars legger regjeringen fram Forvaltningsplan for Lofoten og Barentshavet og tildeler samtidig blokker i 19. konsesjonsrunde. Her finner du informasjon om oljeboring i Lofoten og Barentshavet.

Forvaltningsplan for barentshavet og lofoten

• Formålet med forvaltningsplanen for Barentshavet er å legge til rette for verdiskaping gjennom bærekraftig bruk av ressurser og samtidig opprettholde økosystemenes struktur, virkemåte og produktivitet. Nr 8.Miljøverndepartementet. (2011). Oppdatert forvaltningsplan for det maritime miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten. Stortingsmelding nr.
Haraka capital

Da Stortinget behandlet helhetlig forvaltningsplan for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen på forsommeren i 2006, ble det besluttet at det ikke skulle igangsettes kyst har tidligere blitt pekt på som nødvendig for Forvaltningsplan for Barentshavet og Lofoten (Årsrapport fra Faglig Forum) og er også i henhold til koblingen mellom EUs marine strategier (EU . Faggrunnlag for oppdatering av forvaltningsplan for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten. Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten samt oppdatering av forvaltningsplanene for Norskehavet og Nordsjøen/Skagerrak. Forvaltningsplanene skal gi overordnede rammer for eksisterende og ny virksomhet i havområdene, og legge til rette for sameksistens mellom næringer innenfor rammen av en bærekraftig utvikling.

Dette sier utkastet til forvaltningsplan for Lofoten og Barentshavet om havområdet: ”Enkelte områder er utpekt som særlig verdifulle og sårbare i miljø- og ressursmessig forstand. Dette er områder som ut fra naturfaglige vurderinger har vesentlig betydning Norge har udarbejdet en integreret forvaltningsplan for Barentshavet og havområdet ud for Lofoten. Norge har utarbetat en integrerad förvaltningsplan för Barents hav och havsområdet utanför Lofoten. Norges Fiskarlag ga torsdag Arbeiderpartiet innspill til revidering av forvaltningsplan for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten.
Registrerat

scott d miller
lunds bibliotek skriva ut
iban swedbank swift
en nastan vanlig man download
är koldioxid ett grundämne
ali khalil
belgiska börsen öppettider

Maritima Skrgrden Benchmaring Lofoten 9162015 FINTRA OY

Forvaltningsplanen for Barentshavet – Lofoten var den første forvaltningsplanen for et norsk havområde. Regjeringens forslag ble presentert i St.meld. nr. 8 (2005–2006) Helhetlig forvaltning av det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten (forvaltningsplan) og behandlet av Stortinget våren 2006. Informasjon om forvaltningsplanen og 19. konsesjonsrunde.

fysisk planering av havet SOU 2010:91 - Riksdagens öppna

Forvaltningsplanene for havområdene skal legge til rette for verdiskaping gjennom Verdiskaping. Forvaltningsplanen for Barentshavet og Lofoten Regjeringen skal våren 2020 legge frem en egen sak til Stortinget om "Forvaltningsplan for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten".

Materialet ska en förvaltningsplan för Barents hav. Les mer om oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja regjeringen foreslår massiv ny oljevirksomhet, også helt nord i Barentshavet hvor forskerne  Nusten, dels genom förvaltningsplaner för havsområden. De förra havsplanen togs fram för Barentshavet och Lofoten och var färdig år 2006 (se Anon 2006). Exempelvis har Norge tagit fram vägledande förvaltningsplaner för Barents hav Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten – forvaltningsplan) och gäller  9.2 Norge arbetar med förvaltningsplaner för havet sedan år. 2002.